Ik heb een bedrag overgemaakt naar mijn nieuwe rekening. Wat nu?

Na ontvangst van het bedrag op uw rekening stuurt SEM u een bevestiging. Afhankelijk van onder meer eventueel met u gemaakte afspraken, het rekening-courantsaldo, de overige beleggingen in portefeuille en de marktomstandigheden, zal SEM de benodigde actie in uw portefeuille uitvoeren. Het kan zijn dat er enige tijd verstrijkt tussen het moment van storting en de aankopen. SEM zal nooit overhaaste acties nemen bij de opbouw/uitbreiding van uw portefeuille.

Neem contact op

Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen