Hoe worden de rendementen berekend die vermeld staan in het rendementsoverzicht?

De rendementen worden aan het eind van ieder kwartaal berekend aan de hand van de performance in een representatief aantal portefeuilles. De gemiddelden hiervan worden in het rendementsoverzicht opgenomen. SEM noemt zowel jaarrendementen als een gemiddeld rendement. Het gemiddelde rendement wordt berekend over de afgelopen vijf kalenderjaren. De getoonde rendementen zijn bruto. De kosten dienen hier nog vanaf getrokken te worden om tot het netto rendement te komen. Het gaat om alle kosten die u kunt vinden op de pagina Kosten.

Neem contact op

Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen