Hoe hef ik mijn rekening op?

U stuurt SEM een getekend verzoek tot beëindiging van de vermogensbeheerovereenkomst met BinckBank en SEM. SEM boekt geen portefeuille over maar liquideert de portefeuille en maakt het rekening-courantsaldo naar u over.

U kunt dit verzoek mailen naar info@sem.nl of per post versturen naar SEM.nl B.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam. Het getekende verzoek dient voorzien te zijn van de volgende gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Relatienummer en/of IBAN van de op te zeggen effectenrekening
  • Opdracht tot verkoop van de portefeuille
  • IBAN waarnaar SEM het saldo moet overboeken (bij voorkeur de vaste tegenrekening)
  • Handtekening(en)
Neem contact op

Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen