Heeft SEM een klachtenbeleid?

Wij vinden het heel vervelend indien u een klacht heeft maar bespreken dit uiteraard graag met u. U kunt een klacht op verschillende manieren kenbaar maken.

  • Een duidelijke omschrijving van uw klacht alsmede uw naam, adres, woonplaatsgegevens en relatienummer kunt u mailen naar info@sem.nl of per post sturen naar SEM.nl B.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam.
  • Natuurlijk kunt u uw klacht ook telefonisch aan ons melden. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 020 220 3901. Wij zullen u echter wel altijd vragen om uw klacht per e-mail te bevestigen.

SEM.nl zal uw klacht altijd zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Na zorgvuldige inventarisatie komen wij dan mogelijk bij u terug voor aanvullende informatie maar uiterlijk na zes weken ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waarbij SEM.nl is aangesloten. Op de website van Kifid (www.kifid.nl) vindt u meer informatie. Ook kunt u uw klacht bij een rechter neerleggen. Indien uw klacht eenmaal door een rechter is behandeld, kan deze niet meer door het Kifid in behandeling worden genomen.

Neem contact op

Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen