Disclaimer

De website van SEM is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Hoewel SEM grote zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan SEM niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Op de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan SEM.

Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Het wijzigen van de verschijningsvorm van deze website is niet toegestaan.

U kunt voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website contact met SEM opnemen.

Let op: Risicoloos beleggen bestaat niet. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen